Wat we doen


Wij hebben ons lange tijd beziggehouden met de alsmaar toenemende drukte op de wegen en de belasting die dit vormt voor onze economie, leefbaarheid, veiligheid en milieu.

Ongeveer vijftien jaar geleden zijn de wortels gelegd voor het verkeersplan “ROME®” dat langdurig verlichting moet bieden aan genoemde problemen.

Dat eveneens draagvlak moet bieden aan beprijzing van weggebruik.

Wetenschap creëren in een nog maar honderd jaar jonge wetenschap is niet eenvoudig en vereist o.i. lange termijn visie.


Men kan daarbij niet alleen volstaan met wiskundige modellen, immers het gaat over en om mensen.

Goede plannen ondervinden ; zeker als het over verkeer gaat; veel tegenstand.

Gelukkig hebben we in onze inmiddels vijfjarige lobby al een behoorlijk aantal positieve mensen ontmoet in politiek en bedrijfsleven maar ook in het dagelijkse verkeer die, onze golflengte delen.

We hebben veel onderzoek gedaan naar congestieproblematiek in Nederland en daar buiten.

Het is onze mening dat het een globaal probleem is.

Net als met water kan o.i. Nederland weer op de kaart komen als het gaat om het oplossen van de congestieproblematiek op de wegen.

“Keep them Rolling” gaat over inmiddels antieke auto’s

Wij zouden willen zeggen: “Let's Roll”